INFORMARE PRIVIND APLICAREA „GDPR” IN CADRUL S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L.

INTRODUCERE:

Începând cu data de 25 mai 2018, se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR”. (aici se poate deschide regulamentul)

Va rugăm să consultați informațiile din prezentul document deoarece acesta exprimă politica companiei S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

În cadrul S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale .

DEFINIȚII:

Operator = Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor în sensul Regulamentului GDPR este S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L., firma cu capital privat, înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J22/2567/1994, RO6448209 , cu sediul în B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A, Iasi, jud Iasi denumit în continuare „Operatorul”.

Date contact responsabil protecția datelor = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A, Iasi, jud Iasi - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR sau la adresa de e-mail: marketing@emtools.ro

Cookies = Un „cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.

Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul/mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un utilizator al site-ului Operatorului etc.).

Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon și adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

1. SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR DVS.:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

Va rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

1.1. CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII:

a. Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub forma unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagina de internet de pe care accesați pagina noastră, adresa IP, dată și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

b. Localizarea geografica:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și articolele magazinului S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. cel mai apropiat, este stocată și utilizată adresa IP în scopul localizării geografice. După finalizarea sesiunii în curs, adresa IP nu este stocată la noi în scopul localizării geografice.

Nota: Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata ca atare.

c. Date pentru contul de client:

În momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii „client nou“, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei. S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o comandă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării cu succes a procesului de vânzare.

d. Date pentru plasarea unei comenzi:

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate ținând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durata necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

e. Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct.

Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunta oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin: accesarea secțiunii „Abonări”, bifarea opțiunii “Dezabonare” din cadrul newsletterului sau trimiterea unui email la adresa marketing@emtools.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim al Operatorului de a evita fraudele online și de a asigura funcționalitatea generală a site-ului, executarea unui contract și consimțământul persoanei vizate, după caz.

1.3. ADMINISTRAREA AFACERII: POLITICA COOKIES

Pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. de către vizitatori.

În general, rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-urile web. De asemenea cookie-urile sunt folosite pentru ca utilizatorii să-și poate relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări ale unui site web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început. Va rugăm să consultați ( Politica de utilizare cookies) pentru a obține informații detaliate.

TEMEI JURIDIC: interesul legitim de a oferi în permanență servicii îmbunătățite utilizatorilor site-ului www.ebernardo.ro

Notă: În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante

1.4. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

2. DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:
2.1. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ȘI CUM POT FI EXERCITATE

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.

f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Cum vă puteți exercita aceste drepturi?

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: marketing@emtools.ro, ori la adresa poștală: B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A, Iasi, jud Iasi, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

În cât timp răspundem solicitărilor transmise de dumneavoastră?

În termen de cel mult o lună calculat de la primirea cererii dumneavoastră vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau acolo unde este cazul privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Notă: Va rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

3. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.

Notă: În cazul destinatarilor cu activitate pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, Operatorul garantează că aceștia sunt certificați “Privacy Shield” și sunt considerați de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție.

3.1. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL PROCESĂRII COMENZILOR

Datele cu caracter personal stocate de S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul finalizării/livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.

3.2. TRANSMITEREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL FORMULARULUI DE CONTACT, FORMULARULUI DE COMANDA INSTANT, E-MAILULUI SI INSTRUMENTULUI DE SUPORT
  • FORMULAR DE CONTACT: Pe site-ul nostru web, este disponibil un formular de contact care poate fi folosit pentru a ne contacta în mod electronic. Dacă un utilizator alege această opțiune, datele introduse în interfața de introducere a datelor vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt: nume, adresa de e-mail, codul comenzii, mesaj. Suplimentar, la momentul trimiterii mesajului sunt stocate următoarele date: adresa IP a utilizatorului, data și momentul transmiterii. Pentru prelucrarea datelor, se face referire la această politică de confidențialitate în contextul procesului de transmitere.
  • E-MAIL: În mod alternativ, este posibil să ne contactați prin intermediul adresolr de e-mail oferite. În acest caz, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise împreună cu e-mailul.
  • INSTRUMENT DE SUPORT: În mod alternativ, ne puteți contacta prin intermediul instrumentului nostru de suport, asigurat de un tert specializat in domeniu, respectiv platform Smartsupp. Atunci, va stoca datele dumneavoastră de utilizator și conținutul solicitării de suport, precum și ora solicitării. Datele sunt utilizate exclusiv pentru procesarea conversației. Politica acestuia în domeniul protejării datelor se regăsește aici.
  • FORMULAR DE COMANDA INSTANT: Pe site-ul nostru web, este disponibil un formular de comandă instant care poate fi folosit pentru a trimite o comandă direct. Dacă un utilizator alege această opțiune, datele introduse în interfața de introducere a datelor vor fi transmise către noi și stocate. Aceste date sunt: adresa de e-mail si nr de telefon. Suplimentar, la momentul trimiterii mesajului sunt stocate următoarele date: adresa IP a utilizatorului, data și momentul transmiterii.
3.3. TRANSMITEREA DATELOR ÎN SCOPUL FUNCȚIONARII SERVICIUL NEWSLETTER

Pentru a fi siguri că acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat în domeniul livrării e-mailurilor, respectiv platforma MailChimp ce aparține The Rocket Science Group.

Politica acestuia în domeniul protejării datelor se regăsește aici.

Puteți oricând renunta la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastră – secțiunea „Abonări”, fie apăsând butonul „Dezabonare” din e-mailul recepționat, fie prin transmiterea unui email la adresa marketing@emtools.ro prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

3.4. TRANSMITERE CĂTRE INSTITUȚII PUBLICE, INSTANȚE DE JUDECATĂ, PRECUM ȘI AUTORITĂȚi COMPETENTE SĂ CERCETEZE SĂVÂRȘIREA FAPTELOR PENALE

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. poate să ofere instituțiilor competențe informații cu privire la date cu caracter personal.

3.5. TRANSMITERE CĂTRE ALȚI TERȚI

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim/facem mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenantei software.

3.6. PLUGIN-URI DE REȚELE SOCIALE

Pagina noastră de internet utilizează „plugin-uri” de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

Folosim acest plugin cu scopul de a a face legătura între site-ul www.ebernardo.ro și pagina oficială a companiei deschisă pe Facebook. Prin intermediul acestui plugin, S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. nu colectează / stochează date personale ale clienților, însă prin legătura creată cu Facebook, clienții pot vedea pe site-ul nostru o parte din prietenii lor care apreciază pagina eBernardo.

3.7. SERVICIUL DE ANALIZĂ WEB GOOGLE ADWORDS/ANALYTICS

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Adwords/Analytics“ al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul său, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreagă va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

3.8. SERVICIUL HOTJAR

Utilizăm serviciile companiei Hotjar Ltd, Malta. Acesta este un instrument de analiză care ne ajută să urmărim modul în care dumneavoastră utilizați site-ul nostru web, cum ar fi modul în care navigate pe site-ul nostru. Printre altele, Hotjar utilizează „cookie-uri (mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul dumneavoastră de afișare) pentru a realiza analiza. Mai multe informații despre cookie-urile Hotjar pot fi găsite aici: https://www.hotjar.com/cookies. Am integrat de asemenea, codul de urmărire Hotjar pe site-ul nostru web, care este utilizat pentru colectarea datelor specifice dispozitivului (i) (de ex. colectarea și stocarea adresei IP în formă anonimizată, dimensiunea ecranului dispozitivului, tipul de dispozitiv și informații ale browser-ului, țara ca locație geografică și limba preferată de afișare pe site-ul web) și (ii) date din registre (de ex. domeniul de unde a fost trimis, pagina(ele) vizitate, țara ca locație geografică și limba preferată atunci când afișează un site web, ora și data accesării site-ului web). Hotjar de asemenea, utilizează servicii de la terți precum Google Analytics și Optimizely. Mai multe informații despre serviciile de protecție a datelor ale Hotjar pot fi găsite aici: https://www.hotjar.com/privacy. Scopul este de a îmbunătăți experiența dumneavoastră de utilizator în cadrul site-ului nostru web și de a face oferta noastră mai atractivă pentru dumneavoastră. Dacă nu doriți să ne permiteți cookie-uri, le puteți dezactiva (vedeți mai sus). Dacă vă înregistrați la noi, datele dumneavoastră nu vor fi legate de datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele vor fi reținute timp de 365 de zile de Hotjar (https://www.hotjar.com/opt-out).

3.9. UTILIZAREA ALTOR SERVICII OFERITE DE TERȚI

a. GOOGLE MAPS

Pagina ebernardo.ro utilizează hărți de la Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda). Când accesați una dintre paginile noastre cu o hartă relevantă, conținutul hărții este preluat de pe serverele Google. Dacă sunteți conectat cu contul dumneavoastră de Google, Google poate combina comportamentul dumneavoastră de navigare cu alte informații. Utilizarea Google Maps este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor Google se aplică: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

b. PINTEREST

Pagina ebernardo.ro utilizează butoane de la Pinterest, Inc., 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, SUA. Conținutul serverelor Pinterest este preluat când accesați una din paginile noastre cu un buton relevant. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Pinterest, Pinterest poate să combine comportamentul de navigare al dumneavoastră cu alte informații. Utilizarea Pinterest este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor Pinterest se aplică: http://pinterest.com/about/privacy/.

c. FACEBOOK

Pagina ebernardo.ro utilizează butoane de la Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA sau, dacă locuiți în UE, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Conținutul serverelor Facebook este preluat când accesați una din paginile noastre cu un buton relevant. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Facebook, Facebook poate să combine comportamentul de navigare al dumneavoastră cu alte informații. Utilizarea Facebook este în interesul unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor Facebook se aplică: https://www.facebook.com/about/privacy

d. TWITTER

Pagina ebernardo.ro utilizează butoane de la Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, SUA. Conținutul serverelor Twitter este preluat când accesați una din paginile noastre cu un buton relevant. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră Twitter, Twitter poate să combine comportamentul de navigare al dumneavoastră cu alte informații. Utilizarea butoanelor Twitter este în interesul schimbului de informații referitoare la serviciile noastre și îmbunătățirea acestora. Politica de protecție a datelor a companiei Twitter se aplică::https://twitter.com/de/privacy.

e. YOUTUBE

Site-urile noastre web utilizează videoclipuri de la YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, SUA, o companie a Google Ireland Ltd. (Gordon House, 4 Barrow Street, Dublin, Irlanda). Pentru aceasta, utilizăm opțiunea „Modul sporit de protecție a datelor” pusă la dispoziție de YouTube Dacă sunteți conectat cu contul dumneavoastră de YouTube, YouTube va avea posibilitatea de a combina comportamentul dumneavoastră de navigare cu alte informații. Utilizarea videoclipurilor YouTube servește scopului oferirii unei reprezentări rezonabile a serviciilor noastre. Politica de protecție a datelor YouTube se aplică:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

4. BAZA LEGALĂ

Pentru și mai multe detalii puteți consulta baza legală:

  • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016).
  • Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.
5. NOTĂ

Compania S.C. EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. de la cel mai înalt nivel se angajează ca prezenta politică de confidențialitate să fie respectată de toți angajații, prin implementarea procedurilor interne specifice/regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, conform bazei legale privind prelucrarea acestora.

Product added to wishlist
Product added to compare.