Ce este timbrul verde?

Timbrul verde reprezinta costul ce acopera procesul de colectare, gestionare si reciclare a DEEE, acesta este evidentiat separat pe documentele de cumparare ale produselor. Timbrul verde este colectat de catre Comerciant si se transfera periodic catre organizatia responsabila de procesul reciclarii. Taxa verde se aplica echipamentelor electrice si electronice, valoare fiind stabilita diferentiat, pe categorii de produse.

 Timbrul verde – Lista de tarife  din 01.07.2023

≤ 4 kg: 4.00 lei/buc
5-10: 11.00 lei/buc
11-50: 40.00 lei/buc
51-100: 85.00 lei/buc
101-150: 150.00 lei/buc
> 150kg: 1,3 lei/kg
Uneltele industriale fixe de mari dimensiuni > 2000 kg sunt excluse de la aceasta taxa

 

Conform OUG NR 5/2015, (ART. 34, ART.38 …) si anexele aferente  si  OM 1223/2005 avem obligatia inregistrarii, evidentei si raportarii catre Administratia Fondului pentru Mediu astfel:

  • Lista TV – Lista EEE pentru care se plateste de catre producatori, la momentul punerii pe piata, remuneratia denumita Timbru Verde sau TV, precum si valoarea TV, pe categorii de echipamente electrice si electronice;
  • TV sau Timbru Verde – remuneratia platita de Producatori, conform prezentului contract, in temeiul art. 5.2. si art. 6, menita sa acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare si eliminare nepoluanta a DEEE si costurile de constientizare a consumatorilor, activitati care trebuie finantate de catre producatorii EEE, conform art. 28-32 din OUG 5/2015.

Valoarea Timbrului Verde, pe tip de echipament, este parte din Planul operational al organizatiei ECOTIC si aprobata de Comisia Interministeriala de Evaluare si Autorizare a organizatiilor colective. Lista de Timbru Verde poate suferi modificari in functie de deciziile fundamentate ale Consiliului Director al Organizatiei, si numai cu informarea Comisiei, conform Ordinului 1494/2016, Anexa 1, art. 4, art. 14, Anexa 1b, pct. 1., lit.b), precum si cu publicarea corespunzatoare pe website, conform Ordinului 1494/2016, Anexa 1, art. 17, lit. k).

Valoarea Timbrului verde cuprinde:
  • finantarea costurilor  principale (a operatiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare si eliminare nepoluanta a DEEE si finantarea campaniilor de educare si informare a consumatorilor cu privire la operatiunile de colectare a DEEE si de studii privind activitatea de colectare si tratare a deseurilor de echipamente electrice si electronice, in conditiile legii),
  • finantarea costurilor secundare (administrative) ale Asociatiei, strict legate de activitatea de gestionare a DEEE si de educarea si informarea consumatorilor, costuri care sunt stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat anual in Adunarea Generala a membrilor ECOTIC, conform Statutului si in concordonta cu prevederile Planului Operational pentru autorizarea ECOTIC ca organizatie colectiva in sensul OUG 5/2015.

 

You May Also Like

One thought on “Ce este timbrul verde?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *